top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.proefwijnmetastrid.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.proefwijnmetastrid.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Proef wijn met Astrid . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proef wijn met Astrid is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Proef wijn met Astrid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Proef wijn met Astrid te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Proef wijn met Astrid streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.proefwijnmetastrid.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Proef wijn met Astrid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.proefwijnmetastrid.nl op deze pagina.

 

Bedrijf: Proef wijn met Astrid

Adres: Johan van der Woudestraat 2 3235BP Rockanje

E-mail: Proefwijnmetastrid@gmail.com

Tel: 0622821802

Kvk: 77021606

Btw: NL003139821B15

Vragen hoe contacten?

Heeft u vragen over de diensten of producten die Proef wijn met Astrid levert bel of mail dan naar bovenstaande gegevens.

 

Verzendbeleid:

Proef wijn met Astrid verzend haar pakketten via Post NL.

Indien het product op voorraad is zal ik mijn best doen om het product binnen 24 op de post te doen.

Boekt u een proeverij of dienst dan zal ik binnen 24 uur contact met u opnemen.

Retourbeleid:

Het is niet mogelijk om aangeschafte en ontvangen producten te retourneren.

De  Levertijd bestaat gemiddeld uit 1 tot 3 werkdagen.

Ook mogelijk is het ophalen van jouw pakketten op het bovenstaand genoemde adres op afspraak.

bottom of page